Història de la fàbrica. Vista general.

Història de la fàbrica

La fàbrica va ser el nucli central i la raó de ser de la colònia.
Dedicada a la producció de vellut i panes, la seva principal diferència amb les fàbriques tèxtils de l’època és que utilitza carbó en lloc d’energia hidràulica.

La fàbrica es començà a construir el 1890. Tot just un any després estava acabat el primer edifici i es posà en funcionament la màquina de vapor de la filatura. Després, s’anaren acabant de construir els altres edificis destinats als tenyits, secadors, telers, etc que completaven el procés de transformació del cotó.

Cadascun dels edificis que conformen la fàbrica es destinava a un treball determinat dintre d'aquest procés de transformació del cotó en teles. Així hi havia l'edifici de filatures, els telers, el tint, l'assecador, el tallador, l'edifici per la màquina d'aprest, el taller de fusteria i la serralleria. Tot el transport de material entre els diferents edificis es feia mitjançant una xarxa de rails i vagonetes que recorrien tot el recinte fabril.

El moviment sindical i les reivindicacions obreres també van arribar a la Colònia. Amb l’inici de la Guerra Civil l’any 1936 la fàbrica va ser col·lectivitzada i gsetionada per els seus treballadors. Acabada la guerra va ser restituïda a la família Güell, que el 1945 la va vendre a la família Bertrand Serra.

Visita la Colonia GüellDestaquem

Algunes recomanacions en les que trobar més informació interessant sobre la Colònia Güell.